O nás

Společnost Agroprodukt Supíkovice spol. s r.o. hospodaří v podhůří Rychlebských hor v průměrné nadmořské výšce 400 m n.m. v katastrech obcí Supíkovice, Velké Kunětice, Písečná a Hradec-Nová Ves na výměře přibližně 650 hektarů. Z toho je asi 380 hektarů orné půdy, zbytek výměry tvoří louky a pastviny. Stabilně zaměstnáváme 10-15 pracovníků, při sezónních pracích až 30 pracovníků.

Rostlinná výroba
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování pšenice ozimé, ječmene, ozimé řepky, máku, brambor a na výrobu dostatečné krmivové základny pro živočišnou výrobu. Všechno od přípravy před setím až po následnou sklizeň si zajišťujeme svými stroji.

Živočišná výroba
V živočišné výrobě se věnujeme chovu skotu plemene Masný simentál a Charolais bez tržní produkce mléka. Každoročně odchováme 120 telat a z toho 50 býčků které následně prodáváme jako zástav.

Supíkovické brambory
Už více jak 20 let jsme pěstiteli brambor pod značkou Supíkovické brambory které třídíme, balíme a prodáváme koncovým zákazníkům. Máme mnoho zákazníků, kteří se k nám každoročně vracejí. Brambory sázíme technologií odkamenění, která je výnosnější a šetrnější k bramborám.

Galerie

  • Vše
  • Pole
  • Stroje
  • Zvířata

Partneři

Odběratelé

Reference

Michal

Skvělá farma vynikající brambory vysoké úrovně za velmi příznivé ceny. Příjemný ochotný personál.

Jitka

Červenou B a žlutou A , máte moc dobré brambory

Eva

Dobrý den. Chci Vám poděkovat za vysokou kvalitu brambor. Každý rok si je od vás kupuji na uskladnění, hlavně ty červené, ty nemají chybu!!!!!!!. Chuťově jsou výborné, nerozvařují se a po uvaření mají krásnou žlutou barvu a co je důležité, že po uvaření jsou dobé i druhý den. Přeji Vám hodně spokojených zákazníku a Vaši společnosti, hodně úspěchu, i když vím, že podnikat u nás v zemědělství není jednoduché. Děkuji Eva Kowalcze

Jiří

Skvělá farma vynikající brambory vysoké úrovně za velmi příznivé ceny. Příjemný ochotný personál.