Supíkovické brambory 2016

Supíkovické brambory 2016

Vážení příznivci Supíkovických brambor hlásíme , že i přes nepřízeň počasí máme již zasázeny velmi oblíbené Supíkovické brambory na celkové výměře 16 ha. V letošním roce jsme použili naši novinku roku 2015 vynikající odrůdu Salome, salátovou odrůdu Antonii, univerzální odrůdu Adéla a roky osvědčenou odrůdu Red Anna.
Jako každým rokem jsme zvolili technologiii pěstování brambor v systému odkameňování půdy. Tuto technologii jsme v letošním roce realizovali vlastní sázecí linkou - vlastním rýhovačem, separátorem hrud a sázečem brambor. Foto zde.
První operací je vytvoření rýh s pomocí dvoutělesových rýhovačů, poté se provede odkamenění tzn. separace kamenů a hrud a dále bezprostředně následuje sázení. Při této operaci se provede zasázení zdravých a vyrovnaných hlíz, aplikace dusíkatých hnojiv a moření hlíz proti virovým chorobám. Použitím této technologie dochází k omezení mechanického poškození hlíz, možnost sklizně při relativně vyšší půdní vlhkosti a snížení podílu příměsí při dopravě a posklizňové úpravě. Dokonalé nakypření půdy umožňuje využití výnosových schopností jednotlivých odrůd brambor. Lokální, cílená aplikace dusíkatých hnojiv při sázení brambor umožňuje snížení dávky dusíku.

Video ze sázení brambor najdete na našem facebooku.

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz