Zkoušíme nový způsob sázení brambor

Na polovině výměry zkoušíme novou technologii pěstování brambor v systému odkameňování půdy. První operací je vytvoření rýh s pomocí dvoutělesových rýhovačů, poté se provede odkamenění tzn. separace kamenů a hrud a poté bezprostředně následuje sázení. Při této operaci se provede zasázení zdravých a vyrovnaných hlíz, aplikace dusíkatých hnojiv a moření hlíz proti virovým chorobám. Hlavním důvodem používání této technologie je omezení mechanického poškození hlíz, možnost sklizně při relativně vyšší půdní vlhkosti a snížení podílu příměsí při dopravě a posklizňové úpravě. Dokonalé nakypření půdy umožňuje využití výnosových schopností jednotlivých odrůd brambor.Lokální aplikace dusíkatých hnojiv při sázení umožňuje snížení dávky dusíku, což je přínosem ekonomickým i ekologickým. Fotografie ze sázení zde.

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz