Supíkovické brambory 2014

Supíkovické brambory 2014

V letošním roce máme zasázeny brambory metodou odkameňování na celé výměře 15 ha. Tuto metodu jsme vyzkoušeli v loňském roce na polovině výměře, abychom měli možnost srovnání. Hlízy byly vitálnější, větší, minimálně mechanicky poškozené. Výnos byl větší než při použití klasické metody sázení brambor. První operací v technologii pěstovaní brambor v systému odkameňovaní půdy je vytvoření rýh pomocí dvoutělesových rýhovačů, poté se provede odkamenění tzn. separace kamenů a hrud a nakonec následuje sázení. Při této operaci se provede zasázení zdravých a vyrovnaných hlíz, aplikace dusíkatých hnojiv a moření hlíz proti virovým chorobám. Fotografie ze sázení brambor v roce 2014 zde.

Letos máme kromě našich již klasických odrůd brambor Red Anna a Princess zasázeny také nové odrůdy Rafaela a Sylvána. Odrůda Rafaela je poloraná odrůda, se žlutou slupkou a středně žlutou dužninou, varný typ A. Odrůda Sylvána je raná až poloraná odrůda, se žlutou slupkou a žlutou barvou dužniny, varný typ B.

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz