Malí zootechnici

Malí zootechnici

Děti ze 4.třídy ZŠ Supíkovice se rozhodly od září do ledna sledovat život prasnice. Ta se 20.září "oprasila" a děti si z 12 selátek vybraly jedno, které pravidelně sledují. Získané informace si zapisují a využívají v ostatních předmětech.

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz