Supíkovické brambory 2015

Supíkovické brambory 2015

Po loňském ne příliš úspěšném roce jsme i letos zasázeli cca 15 ha oblíbených Supíkovických brambor. Opět jsme zvolili technologii pěstování brambor v systému odkameňování půdy. První operací je vytvoření rýh s pomocí dvoutělesových rýhovačů, poté se provede odkamenění tzn. separece kamenů a hrud a dále bezprostředně následuje sázení. Při této operaci se provede zasázení zdravých a vyrovnaných hlíz, aplikace dusíkatých hnojiv a moření hlíz proti virovým chorobám. Použitím této  technologie dochází k omezení mechanického poškození hlíz, možnost sklizně při relativně vyšší půdní vlhkosti a snížení podílu příměsí při dopravě a posklizňové úpravě. Dokonalé nakypření půdy umožňuje využití výnosových schopností jednotlivých odrůd brambor. Lokální aplikace dusíkatých hnojiv při sázení umožňuje snížení dávky dusíku. Fotografie ze sázení zde.

Věříme, že letos bude počasí příznivé pro pěstování brambor a my dodáme na jesenický trh kvalitní Supíkovické brambory s vynikající chutí a dlouhou skladovatelností.

2011 webdesign & tvorba webových stránek » frogDesign.cz